česky

Historie


Vážení zákazníci a obchodní přátelé,

dovolujeme si Vám představit historii společnosti Intermont, Opatrný, s. r. o. a i její současnou vizi.

 

Firma Intermont, Opatrný, s.r.o. byla založena v roce 1990 panem Janem Opatrným,současným ředitelem a duchovním otcem myšlenky vytvoření silné skupiny složené z prověřených a výkonných společností.

 

Tato idea vychází z profesní minulosti Jana Opatrného, který před založením vlastní firmy působil ve firmě Sigma Praha, později Pragomont. Do vlastního podnikání přenesl znalosti a zkušenosti získané v minulosti, především specializaci na potrubní rozvody a ocelové konstrukce v průmyslu.

 

V roce 1993 došlo ve společnosti k transformačním krokům a od 1.1.1994 má společnost název „Intermont, Opatrný s.r.o.“. Firma vychází z myšlenky rodinného podniku a její aktivity jsou řízeny členy rodiny, syny Danielem a Markem, kteří ve stopách svého otce rozšiřují záběr společnosti, rozvíjejí její aktivity, ale nikoliv na úkor prvotní myšlenky zakladatele, která preferuje kvalitu jako svůj symbol a status quo.

 

Společnost od svého založení prošla dynamickým vývojem a celou její historií se prolíná především tradiční činnost v oblasti potrubních rozvodů a ocelových konstrukcí, zaměřená převážně na průmysl, ale zároveň rozšířila pole své působnosti na oblast servisní činnosti tepelných zařízení.

 

Zakázky jsou řešeny formou dodávek a subdodávek. Stejně tak společnost realizuje zakázky jako generální dodavatel staveb a projektů.

 

Pro naše zákazníky poskytujeme tradičně komplexní služby při realizaci nových investic, rekonstrukcí, modernizací či oprav, a to s maximálním zřetelem na požadavky zákazníka.

 

Společnost zaměstnává odborně a profesně proškolené pracovníky. Je vybavena potřebným technickým zázemím pro realizaci zakázek a montážní práce řídí zkušení technici. Cílem výše uvedeného je zajištění vysoké kvality provedených prací. Stavební práce jsou prováděny pod dozorem autorizovaného inženýra.

 

Vedení společnosti si uvědomuje, že zastavení se na místě i v okamžiku úspěchu znamená stagnaci a zakonzervování se, což by znamenalo fatální chybu. Proto je hlavním firemním mottem vytváření prostoru pro další rozvoj a zvyšování objemu prací bez jakéhokoliv ohrožení již standardní kvality dodávaných služeb. I z tohoto důvodu se firma zaměřila v posledním období na rozšíření pole působnosti v oblasti inženýringu a projekčních činností. Jako důkazem zájmu o naplnění vysokých cílů je implementace standardů kvality a následná certifikace systému řízení jakosti ISO 9001:2001 v roce 2004 i recertifikace v roce 2007. V roce 2009 prošla společnost dalšími certifikačními cykly, a to v ISO 14001:2005 Enviromental a OHSAS 18001:1991, který se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Jak se můžete přesvědčit na našich webových stránkách, jsme držiteli mnoha oprávnění, například ITI nebo OBU. V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že jsme držitelé certifikace NBÚ na stupeň „důvěrné“. I to dokazuje, že si společnost i přes nárůst svých aktivit dokázala udržet hodnoty nastavené v roce 1990 svým zakladatelem. Společnost Intermont, Opatrný, s.r.o. se stala v polovině roku 2008 hlavním motivátorem vzniku skupiny IOG. Intermont Opatrný Group je otevřené společenství firem, které vědí, že jen sloučením společných profesních aktiv, lze dosáhnout úspěchu. IOG symbolizuje specifickou formu reprivatizace s využitím znalostí potřeb trhu. Tento, zatím poslední krok v historii společnosti Intermont, Opatrný, s.r.o. jen potvrzuje to, že firma se nespokojila se svým nadstandardním postavením, ale chce jít dál cestou, kterou nastavil před mnoha lety její zakladatel. Jsme připraveni splnit Vaše veškerá přání a dokázat, že Vaše volba spolupráce s profesionály je správná.

 

AKTUALITY

DOKUMENTY

RYCHLÝ KONTAKT

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Sídlo: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
IČ: 499 00 854

E-mail: intermont@intermont-opatrny.cz
Telefon: +420 474 684 437
Copyright © 2012, Intermont, Opatrný s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořilo Nuovo Web Studio