česky

Reference


 

 

2017

Servis a údržba kotlů a ohřívačů TUV v objektech objednatele pro rok 2017 a 2018

Diplomatický Servis
  Vybudování plynové kotelny v objektu Městského gymnázia ul. Mostecká čp. 309, Jirkov MALTOP-EKO s.r.o.
  Snížení tepelných ztrát na parovodu Bertino údolí ČEZ Teplárenská, a.s.
  Opravy Povrch DNT Severočeské doly a.s. 
  Rekonstrukce tepelné izolace na parovodu TN3 DN700 Jíloviště Trmice ČEZ Teplárenská, a.s.
  Skladování plastů-sever UNIPETROL RPA s.r.o.-ZTI,ÚT,stav.část EUROMONT GROUP a.s.
  Oprava rozvodu pitné a užitkové vody - areál DNT - SD a.s. PRODECO, a.s.
  Oprava parovodu v ul. E.Dvořákové ČEZ Teplárenská, a.s. 
  Rekonstrukce směšovací stanice ÚT v objektu ZŠ Petlerská v Klášterci nad Ohří Město Klášterec nad Ohří
  Hasiči - VS vč. přípojky + demontáže teplovodu od šaten - areál DNT - SD a.s. PRODECO, a.s.
  Oprava propojení závodní jídelny a centrálních šaten v HV , DNT INTO-SERVIS, spol s r.o. 
  Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v areálu 1. ZŠ, ulice Budovatelů, Jirkov  Město Jirkov 
  ÚUL-úprava OK pasového mostu V3  Severočeské doly a.s. 
  Montážní práce na rekonstrukci napínací dráhy PD X3, X4  PRODECO, a.s.
  Oprava ŽBK na objektu Nakládací zásobník LA interiéry 
  Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Kadaňská, Chomutov  Statutární město Chomutov 
  Rekonstrukce rozvodu ZTI včetně souvisejících úprav v objektu českého rozhlasu v Ústí nad Labem  Český rozhlas 
  Montáž stabilního potrubí PS 009 PRODECO, a.s. 
  Oprava objektu a terasy Zimoviště PZOO Chomutov  Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. 
  Výměna rozvodů SV a TUV - Mládežnická 1753, Jirkov  Město Jirkov 
  Rekonstrukce dopravníku TD 36 b,c  PRODECO, a.s.  
  Oprava omítky - Jirkov, Kostelní 75  Městská majetková Jirkov s.r.o. 
  Dodávka lávky pasového vozu PRODECO, a.s. 
  Výroba, dodání a montáž připojení linky CD-C10 do separace brusných vod AGC Automotive Czech a.s
  Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň
  Podkrušnohorské gymnázium, Most, rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (Majakovského) Ústecký kraj
  Srbice-přeložka jednotné kanalizační stoky Obec Srbice
  Renovace pasového dopravníku I.3b na ÚUL PRODECO, a.s.
  Otrokovice - oprava kyvné stojky, přesypné věže Montep Group s.r.o. 
  Oprava izolací od hlavního výměníku k centrálním šatnám DNT PRODECO, a.s.
  Stavební úpravy Ervěnická č.p. 1146, Jirkov-změna užívání na CALL CENTRUM Městská majetková Jirkov s.r.o.
  Rekonstrukce sociálního zařízení včetně ZTI v objektu Červenohrádecká č.p. 1559, Jirkov-„Poliklinika.“ IPSEN, s.r.o. 
  Areál sběr.dvora s překladištěm kom.odpadu Praha 9,ul. U Technoplynu GKR STAVBY s.r.o.
  Pošta Jirkov 1 – přepážky, Postshop, dodejna Česká pošta, s.p.
  OB11 ZTI, ÚT na SO HVB, VEP, CHÚV - KO EPR II. Metrostav a.s. divize 3
  Renovace pasového dopravníku I.3d na ÚUL  PRODECO, a.s.
2016 Opravy Povrch DNT Severočeské doly a.s.
  Oprava havárie horkovodu pro kulturní dům v Jirkově Ervěnicích ČEZ Teplárenská a.s.
  Rekonstrukce směšovací stanice objektu ZŠ ul.Krátká Město Klášterec nad Ohří
  Oprava rozvodů pitné a užitkové vody na DNT PRODECO, a.s.
  Výměna ležatého potrubí BD bl. 13 - 102, Stochov Město Stochov
  Oprava dopravního mostu N Severočeské doly a.s.
  Penny Market Praha - Vršovická  Penny Market s.r.o.
  Stavební úpravy - Raiffeisenbank Praha Vinohrady Raiffeisenbank a.s.
  DB ÚU Ledvice - Rekonstrukce dopravního mostu Z2 INTO-SERVIS, spol s r.o.
  Oprava páteřního rozvodu vytápění skladu 1210, DB Severočeské doly a.s.
  VVP Hradiště - Radošov a Dlouhá modernizace kotelen Armádní Servisní, p.o. 
  Montáž tepelných clon na výsuvná vrata hlavního skladu DB Severočeské doly a.s.
  Rekonstrukce poháněcí stanice T1A, včetně skluzu Severočeské doly a.s.
  Solární systém - hala WAP  Severočeské doly a.s.
  Stavební úpravy Ervěnická č.p. 1146, Jirkov-změna užívání na CALL CENTRUM Městská majetková Jirkov s.r.o. 
  Reko. nosné O.K. pasového dopravníku I3a,c  Metrostav a.s.
  Zateplení haly zámečníků - realizace Severočeské doly a.s. 
  Renovace pasového dopravníku I.3d na ÚUL PRODECO, a.s.
  Renovace pasového dopravníku I.3b na ÚUL  PRODECO, a.s. 
  Požární suchovody na SO 542 - KO EPR II Klement a.s. 
  Montážnické práce na rekonstrukci napínací dráhy PD 512  PRODECO, a.s. 
  Kotle pro halu MM Březno Severočeské doly a.s. 
  Rekonstrukce napínací dráhy PD 250  INTO-SERVIS, spol s r.o. 
  Výroba dílů pro mobilní most-Bílina PRODECO  PRODECO, a.s.  
  Výměna rozvodů SV a TUV - Mládežnická 1753, Jirkov Město Jirkov
  PN Kosmonosy - sběrný dvůr Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
2015 EPRU - OB11 - Stavební práce a výpomoce Metrostav a.s.
  Montážnické práce na renovaci pasového dopravníku II4b na ÚUL PRODECO, a.s.
  Montážní práce na renovaci  pasového dopravníku TD44a na ÚUL PRODECO, a.s.
  Rekonstrukce topného kanálu UT a teplá voda,V551 KÚ Most II ul. Brněnská č.716 Severočeská Teplárenská a.s.
  Rekonstrukce výměníku a regulace 3. ZŠ Město Litvínov
  Realizace energetických úspor 3.ZŠ, Nerudova, Jirkov Město Jirkov
  Montážní práce na renovaci pasového dopravníku II2b na ÚUL PRODECO, a.s.
  Zajištění energetických úspor hlavní budovy VÚRV Praha VÚRV, v.v.i.
  Zajištění běžné údržby povrchu na DNT Doly Nástup Tušimice
  Zajištění obsluhy a údržby výměníkových stanic na DNT Doly Nástup Tušimice
  Zajištění obsluhy na ČOV a ČDV Doly Nástup Tušimice
  Opravy Povrch DNT Doly Nástup Tušimice
  Výměna potrubí 2xDN500, Jirkov ČEZ Teplárenská a.s.
  Výměna ležatého potrubí BD bl. 13 - 102, Stochov Město Stochov
  Rekonstrukce kanalizace k ČOV - Přestavlky u Slap ČR - Nejvyšší kontrolní úřad
  Oprava omítky - Kostelní 75, Jirkov Městská majetková Jirkov s.r.o.
  VZT, Klima, MaR, ÚT - úprava budovy TR Chodov RRR spol. s r.o.
  Oprava ohřevu TUV-bojlerů ve VS1 Severočeské doly a.s.
  Oprava potrubních rozvodů v bytovém domě - Ervěnická, Jirkov AQUA zemní práce s.r.o.
  Tepelné clony na výsuvná vrata hlavního skladu DB Severočeské doly a.s.
  Rekonstrukce poháněcí stanice T1A, včetně skluzu Severočeské doly a.s.
  Stavební úpravy Penny Marketu v Litoměřicích Penny Market s.r.o.
  Požární suchovody na SO542 při KO EPR II. Klement a.s.
2014 UUL - DO2 rekonstrukce obvodového pláště Severočeské doly a.s.
  UUL - Odprášení HZ1 - protiprašná stěna Severočeské doly a.s.
  UUL - rekonstrukce potrubního mostu Severočeské doly a.s.
  SD Bílina - Rekonstrukce vratné stanice PD X4 PRODECO, a.s.
  UUL - Hrubá třídírna - OK oprava prosklení VÝŠKOVÉ A STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.
  Zajištění běžné údržby povrchu na DNT Doly Nástup Tušimice
  Zajištění obsluhy a údržby výměníkových stanic na DNT Doly Nástup Tušimice
  Zajištění obsluhy na ČOV a ČDV Doly Nástup Tušimice
  Opravy Povrch DNT Doly Nástup Tušimice
  Plynofikace objektů Města Loun Město Louny
  Rekonstrukce vytápění a elektroinstalace haly zámečníků PL -realizace MARTIA a.s.
  Vymístění objektu VS31 a TS z objektu Městských lázní, Chomutov Statutární město Chomutov
  Oprava sociálních zařízení - pavilon výchovy 4. ZŠ Jirkov Město Jirkov
  REKO TK VS 51 - UT a TV První Mostecká a.s.
  Modernizace výměníkové stanice a vzduchotechniky v objektu ZJ DNT Severočeské doly a.s.
  Plánované preventivní opravy na SD - PRODECO, a.s.
  Reko korýtkovosti na pol. T2d - ÚUL PRODECO, a.s.
  Reko pohonu dopravníku D3a - ÚUL PRODECO, a.s.
  Oprava OK pasového dopravníku II 3d na ÚUL PRODECO, a.s.
  OB92 - EPRU - Likvidace havárie -montážní práce Klement a.s.
  Reko RPS Brněnská, etapa 2, Ústí nad Labem ČEZ Teplárenská a.s.
2013 KO EPR II - OB 02 - netlakové části kotlů a ocelové konstrukce Metrostav a.s. divize 3
  Zajištění běžné údržby povrchu na DNT Doly Nástup Tušimice
  Zajištění obsluhy a údržby  výměníkových stanic na DNT Doly Nástup Tušimice
  Zajištění obsluhy na ČOV a ČDV Doly Nástup Tušimice
  Opravy Povrch DNT Doly Nástup Tušimice
  OB91 vápencové hospodářství - KO EPR II Klement a.s.
  Rozšíření pavilonu velké tělocvičny v objektu 4. ZŠ v Jirkově Město Jirkov
  Rekonstrukce vodovodu - Meziboří,B. Němcové, Okružní Vodohospodářské a stavební zásobování s.r.o.
  Rekonstrukce strojního vybavení VS 27 v Mostě První Mostecká a.s.
  Zateplení - Mládežnická 1636-37, Jirkov SBD Chomutov
  Rekonstrukce technologického mostu C - strojní část Severočeské doly a.s.
  Reko izolací HKV přivaděče z ELE na VS1(DB) Severočeské doly a.s.
  Rekonstrukce VS a regulace SSZŠ,Ladova, U Koldumu Město Litvínov
  ÚČOV Troja - lapáky písku SMP CZ a.s.
2012 OB11 ZTI, ÚT na SO HVB, VEP CHÚV - KO EPR II. Metrostav a.s. divize 3
  Snížení fugitivních emisí částic zakrytováním středních částí uhelných pásových dopravníků Severočeské doly a.s.
  SD UUL Prádlo - Oprava rosvětlovaí stěny SD a.s.
  Výměna rozvodů vody a kanalizace ZŠ Jižní čp.2777, Žatec Město Žatec
  Realizace úspor energií - Základní škola, Jirkov Nepro stavební s.r.o.
  Generální oprava tepelné sítě janov AŠ J - EC4, resp. AŠ J8 Severočeská teplárenská, a.s.
  Rekonstrukce kanalizace a vodovodu- Kostnická RRR spol. s r.o.
  Rekonstrukce mostu A Severočeské doly a.s.
  O.K. protihlukových krytů - IZRAEL PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA, s.r.o.
  Elektroinstalace HČS - odvodnění ižních svahů DB Pavel Šilhánek
  Generální oprava přípojky pro PVS 12 Litvínov Severočeská teplárenská, a.s.
  Chemická úpravna oleje - PREOL G - Team a.s.
  Obměna předizolovaného potrubí tepelné sítě Litvínov, tepelný napáječ Koldům, 3.etapa United Energy, a.s.
  Oprava fasády domu čp. 115, 116kino Praha v Táboritské aPuchmayerově ulici v Chomutově Statutární město Chomutov
  Jirkov 1659 - výměna výplní otvorů Nepro stavební s.r.o.
  Jirkov 1658 - výměna výplní otvorů Městská majetková Jirkov s.r.o.
  Novostavba RD Roztoky Klement a.s.
  Rekonstrukce vodovodu - Pod koňským vrchem AQUA zemní práce s.r.o.
  Rekonstrukce ÚT - ZŠ Jirkov První krušnohorská realitní kancelář s.r.o.
  Přeložka HKV Kadaň INSKY spol. s r.o.
  SPRG-Jímka vypouštění chladících řádů před ČSCHV - ETU Energetické opravny, a.s.
  Stavební úpravy relaxačního centra v objektu Zámek Červený hrádek Metall Quatro s.r.o.
  Zajištění obsluhy na ČOV a ČDV Severočeské doly a.s.
  Zajištění obsluhy a údržby výměníkových stanic na DNT Severočeské doly a.s.
  Zajištění běžné údržby povrchu na DNT Severočeské doly a.s.
2011 Snížení prašnosti v hale skladu 1402 Severočeské doly a.s.
  Reko TK VS 53 - přípojka TV k bl.510, k soudu a nová přípojka UT a TV ke knihovně v Mostě První Mostecká a.s.
  Rekonstrukce napínacích drah PD 500, 501, 503, 517 SD - 1.strojírenská, a.s.
  Přeložka a přípojka horkovodu - OC Litvínov YSSEN - spol. s r.o.
  Ocelové konstrukce - SOŠ Hamr RRR spol. s r.o.
  Oprava střešního pláště domu čp. 1026-1027 Jirkov, ul. Popelkova Městská majetková Jirkov s.r.o.
  Hotel Nástup - přechod na vytápění zemním plynem Severočeské doly a.s.
  GO HV 2 x DN 400 Škroupova Chomutov Vodohospodářská stavební spol. s.r.o.
  Staré Srbice III. - nový vodovod Obec Srbice
  Oprava objektu remízy lokomotiv - Ledvice SD - Kolejová doprava a.s.
  Rekonstrukce vzduchotechniky Roudnice nad Labem ČEPRO, a.s.
  Objekt šaten a tělocvičny - zateplení objektu Obec Skalice u České Lípy
  Stavební úpravy kuchyně v objektu čp. 75. ul. Kostelní, Jirkov Metall Quatro s.r.o.
  Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích ploch  a technické infrastruktury RRR spol. s r.o.
  Montáž měřičů TUV MARTIA a.s.
  Dům kultury Ostrov První krušnohorská realitní kancelář s.r.o.
  Rekonstrukce ohřevu teplé vody v závodní jídelně DB Severočeské doly a.s. Doly Bílina
  Chebsko - Environmentální opatření Cheb - ČOV SMP CZ a.s.
  Kontroly staveb ISB, revize vyhrazených zařízení ARCOS FM CZ s.r.o.
  Kotelna G. Benedikt,a.s. Kalora, a.s.

 

AKTUALITY

DOKUMENTY

RYCHLÝ KONTAKT

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Sídlo: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
IČ: 499 00 854

E-mail: intermont@intermont-opatrny.cz
Telefon: +420 474 684 437
Copyright © 2012, Intermont, Opatrný s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořilo Nuovo Web Studio