česky

Reference


Zde uvádíme seznam referencí významných zakázek, které naše společnost realizovala. 

 

2020   Rekonstrukce kotelny VULHM Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
  Žatec, Lučanská – revitalizace ubytovny – realizace Armádní Servisní, p. o.
  ST140529_UL_REKO PK JATEČNÍ_ETAPA 2 ČEZ Teplárenská, a.s.
  Rekonstrukce plynové kotelny K1 Vejprty TEPLO Vejprty s.r.o.
  Modernizace vzduchotechniky Centrálních šaten DNT Severočeské doly a.s.
  PJ Sever, odd. Teplice – Odstraňování havárií a zajištění údržby 2017/18 ČEZ Teplárenská, a.s.
  PJ Sever, odd. Ústí nad Labem – odstranění havárií a údržba 2017/18 ČEZ Teplárenská, a.s.
  Izolace potrubí parovodu DN500, Ústí nad Labem - přechod přes ČD - I. etapa  ČEZ Teplárenská, a.s.
  Rekonstrukce tepelné izolace DN250 – ST140760_UL_Reko izolace DN250 kolektor E Severní Terasa ČEZ Teplárenská, a.s.
  VGP Park Ústí nad Labem, hala P6.2 VGP Park Usti nad Labem a.s.
  UUL Stavební část SO 01, SO 03, SO 04 – Odsávání hrubé třídírny Metrostav a.s.
  Stavební úpravy kuchyně Základní škola Strupčice Obec Strupčice
  Výstavba objektu dílen základní škola Strupčice Obec Strupčice
  Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Kláštera Rožďalovice Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb
  Rekonstrukce PS a kalhotové svodky D11c – kompletní strojní část PRODECO, a.s.
  Nový sklad plynů – realizace Severočeské doly a.s.
  KŘP ÚSK – ÚSTÍ NAD LABEM, Lidické náměstí 899/9 – rekonstrukce výměníkové stanice  Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 
  ZP5500.5/Z79 – Oprava rozvoden a dílen  PRODECO, a.s. 
  Oprava soc. zařízení ve 4. patře – stanice 7211  UNIPETROL RPA, s.r.o. 
  Reko KPS 13/1-4  ČEZ Teplárenská, a.s. 
  ST140818_UL_REKO izolace TN DN500  za Invou ČEZ Teplárenská, a.s. 
  ST140694_CV_Reko PP výměníků ÚT a TV ve VS Sukova Kadaň  ČEZ Teplárenská, a.s. 
  ST140689_CV_Reko PP výměníků ÚT na VS4 Jirkov ČEZ Teplárenská, a.s.
  ST140693_CV Reko PP výměníků ÚT na VS8 Jirkov ČEZ Teplárenská, a.s.
  Oprava kanalizačních stoupaček v budově ředitelství DNT  Severočeské doly a.s.
  Protipožární opatření v budově PŘ DB – realizace Severočeské doly a.s.
  Výměna kalolisu  PRODECO, a.s. 
  ÚUL Prádlo Metrostav a.s.
  Oprava parokondenzátního potrubí DN 80 Severočeské doly a.s.
  Rekonstrukce PS a kalhotových svodek I3b, d PRODECO, a.s.
  Oprava ocelových svodek z PD II 4a, b, c Severočeské doly a.s.
  Oprava OK zásobníků TD32 C, D na objektu TD – ÚUL Metrostav a.s.
  Revitalizace a zateplení bytového domu čp. 3603-0605, ul. Za Zborovskou, Chomutov CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
     
2019 Stavební úpravy ZUŠ + domeček Statutární město Chomutov
  Praha – Jinonice  – rekonstrukce kotelny obj.č. 2 Armádní Servisní, p. o.
  Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik
  Rekonstrukce vytápění budovy dílny Bílina, společnosti PRODECO, a.s. PRODECO, a.s.
  Výroba a dodání připojení potrubí lokální separace pro linku CD-L4 AGC Automotive Czech a.s.
  Rekonstrukce chladících boxů ZJ – DNT Severočeské doly a.s. 
  Oprava sociálního zařízení a elektroinstalace v objektu 4. MŠ ul. Tylova 1121, Jirkov Město Jirkov
  Město Nejdek – ZŠ Karlovarská – rekonstrukce ZTI   Město Nejdek
  Změna vytápění v bytových domech ul. Moskevská č.p. 1216 - 1220 ve Vejprtech Město Vejprty
  Rekonstrukce kotle na PK ZŠ Verdunská ČEZ Teplárenská, a.s.
  ZF Electronics – zapojení elektro a ostatních médií nové linky SMT ZF Electronics Klášterec s.r.o.
  Rekonstrukce a zateplení bytového domu čp. 3627 - 3629, ul. Karoliny Světlé, Chomutov CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
  ST140321_Bílina_Reko 10PK Osek, ul. Hrdlovská a Lidická PJ Sever, oddělení Bílina ENESA a.s.
  EOP Výměna uhelných uzávěrů na K6 TRANSPORTA Technology s.r.o.
  Rekonstrukce prostor hygienického a sociálního zázemí Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
  Oprava OK zásobníku TD17d vč. mezistěny TRANSPORTA Technology s.r.o.
  Výměna kolejnice vyhrnovacího vozu N4b PRODECO, a.s.
  Rekonstrukce střešních pásových světlíků nad halou č. 4 budovy dílny Bílina PRODECO, a.s.
  ČOV Grabštejn Armádní Servisní, p. o.
  Vybudování cyklostezky, ul. Dvořákova, Jirkov – přeložka HKV 2 x DN200 HERKUL a.s.
  Výměna technologie a zařízení kotelny v obj. Křižíkova Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  TD8a, TD8b, TD9a, TD9b – Rekonstrukce podlahy PRODECO, a.s.
  Montážní a demontážní práce SO 02, SO 03 PRODECO, a.s.
  Rekonstrukce tepelné izolace DN400, ST140761_UL_reko izolace DN400 kolektor A Severní Terasa ČEZ Teplárenská, a.s.
  Montážní práce při opravě izolací horkovodu i.č. 8282: vrátnice-šatny, NZ I – kolejiště  PRODECO, a.s.
  Rekonstrukce mrazících boxů na sklad ZJ DNT Severočeské doly a.s.
  Stavební úprava – místnost dílen a kanceláře TR2 Severočeské doly a.s.
  ZŠ Karlovarská, Nejdek – II. etapa Město Nejdek
  ZŠ Karlovarská, Nejdek Základní škola Nejdek, Karlovarská, p. o.
  Reko PK Jateční ÚL ČEZ Teplárenská, a.s.
     
2018 Rekonstrukce plynové kotelny – Univerzita Karlova MFF Univerzita Karlova – Správa budov a zařízení
  Městské koupaliště, sauna – výměna rozvodů topení vč. výměny plynových kotlů Město Louny
  Rekonstrukce plynové kotelny vč. MaR v objektu 3. ZŠ Jirkov, ul. Nerudova 1151 Město Jirkov
  Bytový dům Hálkova 1212 - 1215 Vejprty – změna vytápění Město Vejprty
  3. ZŠ Jirkov, ul. Nerudova 1151, Rekonstrukce plynové kotelny Město Jirkov, Odbor majetku města a útvar investic
  Opravy povrch DNT Severočeské doly a.s.
  DNT – Oprava izolací potrubí horkovodu i.č. 8492 PRODECO, a.s.
  Rekonstrukce ZTI na dětském a dorostovém odděl. v Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Most, o.z. Krajská zdravotní, a.s.
  OC Forum – Ústí nad Labem KERMEN LOBRI s.r.o.
  ZŠ Karlovarská, Nejdek – Rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby Město Nejdek
  Zateplení administrativní budovy PÚÚUL Severočeské doly a.s.
  Kompletní oprava balkonových konstrukcí bytových domů Ervěnická č.p. 1003 - 1006, Jirkov Městská majetková Jirkov s.r.o.
  Rekontrukce vzduchotechniky a výměníkové stanice KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.
  Centrální klimatizace v objektu GŘ Křižíkova Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  TD17a – Oprava OK zásobníku PRODECO, a.s.
  Rekonstrukce svodů I 3a, I 3c – ÚUL Severočeské doly a.s.
  Částečná rekonstrukce vybavení mycí rampy Revitrans, a.s.
  Plynová kotelna Most Podkrušnohorské gymnázium, Most
  Oprava rozvodu tepla po závodě DB PRODECO, a.s.
  VGP Park Chomutov – hala A – realizace ZTI VGP Park Chomutov a.s.
  Dodávka - rozvolňovač kusů na PD P22 Severní energetická a.s.
  Rekonstrukce rozvodů vody správní budovy DB Severočeské doly a.s.
  VGP Park Český Újezd, Hala I. – NC II. VGP Park Český Újezd a.s.
  Nemocnice Cheb – Montážní práce ZTI GTBC CZ s.r.o.
  ST140667_BIL_EKOLOGIZACE PK V03 DUCHCOV – PJ Západ, oddělení Bílina MARTIA a.s.
  ARCOS SR s.r.o. – servis ARCOS FM CZ s.r.o.
  Rekonstrukce tepelné izolace potrubí v kolektoru na Severní Terase v rámci stavby Reko izolace kolektoru B85-POS1 ČEZ Teplárenská a.s.
  Čerpací vrty bariéra I. 5. etapa – vystrojení vrtů GIS GEOINDUSTRY, s.r.o.
  Prodejna Penny Market v objektu ARBES Penny Market s.r.o.
  Výměníková stanice – sklad 1210, SD a.s. Severočeské doly a.s.
  Rekonstrukce zařízení vzduchotechniky 2. ZŠ Jirkov, ul. Studentská 1427 – pavilon T MARTIA a.s.
  Reko PK Družba ČEZ Teplárenská a.s.
  Reko ZŠ Plynárenská ČEZ Teplárenská a.s.
  Rekonstrukce střešních pásových světlíků nad halou č. 3 budovy dílny Bílina PRODECO, a.s.
  Czech Nexen Tire Project Ph-1-ZTI SAMSUNG ENGINEERING Co,. Ltd. Odštěpný závod
     
2017 Servis a údržba kotlů a ohřívačů TUV v objektech objednatele pro rok 2017 a 2018 Diplomatický Servis
  Vybudování plynové kotelny v objektu Městského gymnázia ul. Mostecká čp. 309, Jirkov MALTOP-EKO s.r.o.
  Snížení tepelných ztrát na parovodu Bertino údolí ČEZ Teplárenská, a.s.
  Opravy Povrch DNT Severočeské doly a.s. 
  Rekonstrukce tepelné izolace na parovodu TN3 DN700 Jíloviště Trmice ČEZ Teplárenská, a.s.
  Skladování plastů – sever UNIPETROL RPA s.r.o. – ZTI, ÚT, stav. část EUROMONT GROUP a.s.
  Oprava rozvodu pitné a užitkové vody - areál DNT – SD a.s. PRODECO, a.s.
  Oprava parovodu v ul. E. Dvořákové ČEZ Teplárenská, a.s. 
  Rekonstrukce směšovací stanice ÚT v objektu ZŠ Petlerská v Klášterci nad Ohří Město Klášterec nad Ohří
  Hasiči – VS vč. přípojky + demontáže teplovodu od šaten – areál DNT – SD a.s. PRODECO, a.s.
  Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v areálu 1. ZŠ, ulice Budovatelů, Jirkov  Město Jirkov  
  ÚUL – úprava OK pasového mostu V3   Severočeské doly a.s.  
  Montážní práce na rekonstrukci napínací dráhy PD X3, X4   PRODECO, a.s. 
  Oprava ŽBK na objektu Nakládací zásobník  LA interiéry 
  Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Kadaňská, Chomutov   Statutární město Chomutov  
  Rekonstrukce rozvodu ZTI včetně souvisejících úprav v objektu českého rozhlasu v Ústí nad Labem  Český rozhlas 
  Montáž stabilního potrubí PS 009 PRODECO, a.s. 
  Oprava objektu a terasy Zimoviště PZOO Chomutov  Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. 
  Výměna rozvodů SV a TUV – Mládežnická 1753, Jirkov  Město Jirkov 
  Rekonstrukce dopravníku TD 36 b, c  PRODECO, a.s.  
  Oprava omítky – Jirkov, Kostelní 75  Městská majetková Jirkov s.r.o. 
  Dodávka lávky pasového vozu PRODECO, a.s. 
  Výroba, dodání a montáž připojení linky CD-C10 do separace brusných vod AGC Automotive Czech a.s.
  Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň
  Podkrušnohorské gymnázium, Most, rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (Majakovského) Ústecký kraj
  Srbice – přeložka jednotné kanalizační stoky Obec Srbice
  Renovace pasového dopravníku I. 3b na ÚUL PRODECO, a.s. 
  Otrokovice – oprava kyvné stojky, přesypné věže Montep Group s.r.o. 
  Oprava izolací od hlavního výměníku k centrálním šatnám DNT PRODECO, a.s.
  Stavební úpravy Ervěnická č.p. 1146, Jirkov – změna užívání na CALL CENTRUM Městská majetková Jirkov s.r.o.
  Rekonstrukce sociálního zařízení včetně ZTI v objektu Červenohrádecká č.p. 1559, Jirkov – „Poliklinika.“ IPSEN, s.r.o. 
  Areál sběr. dvora s překladištěm kom. odpadu Praha 9, ul. U Technoplynu GKR STAVBY s.r.o.
  Pošta Jirkov 1 – přepážky, Postshop, dodejna Česká pošta, s.p.
  OB11 ZTI, ÚT na SO HVB, VEP, CHÚV – KO EPR II. Metrostav a.s. divize 3
     

 

 

AKTUALITY

20.12.19

Vánoční večírek IOG – 29. 11. 2019


20.12.19

Volejbalový turnaj IOG – 31. 8. 2019


DOKUMENTY

RYCHLÝ KONTAKT

Intermont, Opatrný, s.r.o.
Sídlo: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
IČ: 499 00 854

E-mail: intermont@intermont-opatrny.cz
Elektronická fakturace:
fakturace@intermont-opatrny.cz
Servisní pohotovost: +420 774 712 051
Copyright © 2020, Intermont, Opatrný s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořilo ACUARO s.r.o.