česky

Slovo zakladatele


Vážení obchodní partneři, přátelé,

 

když jsem přemýšlel, jak na tomto místě našich webových stránek zahájit odstavec nazvaný „slovo zakladatele“, tak jsem se v myšlenkách posunul zpět do doby začátků, do roku 1990 kdy jsem společně se svými syny zakládal naší firmu, Intermont, Opatrný, s.r.o. Stejně jako většina dalších rodinných firem, jsme i my těžili ze zázemí a podpory svých nejbližších. Tak jak se záběr naši společnosti postupně rozšiřoval, došlo i na potřebu posílit tým vedení o další odborníky. Tato cesta spojená s nárůstem poptávky po našich službách, nás dovedla k rozhodnutí spolupodílet se na vzniku a činnosti IOG (Intermont Opatrný Group). Toto rozhodnutí je jen potvrzením, že jsme přijali výzvu trhu a jsme dostatečně připraveni čelit jakékoliv situaci.

 

I z názvu IOG jasně vyplývá, že Intermont, Opatrný, s. r. o. je vůdčí silou a motivátorem ostatních členů skupiny, že svým dobrým jménem, získaným na trhu, garantuje kvalitu a profesionalitu ostatních členů IOG.

 

Žádná rodina nemá tak velký potenciál, aby pokryla rozsah potřeb našich klientů, které se na nás v posledních letech přenesly. To že jsme dostatečně odborně posílili své řady a přijali do rodiny další členy je velmi důležité, pokud jsme chtěli dostát svým závazkům současným i budoucím. Rodinná soudržnost se stala symbolem a standardem i pro ostatní zaměstnance.

 

Podíváte-li se podrobně na logo IOG, všimnete si prstenců pod jménem IOG, které symbolizují jednotu tří zakladatelů Intermont, Opatrný, s.r.o.

 

Vytvořili jsme tradici, které se budeme i nadále držet. Pro naše zákazníky i potencionální partnery, jsme připraveni vytvořit takové podmínky, které zjednoduší a zkvalitní naší spolupráci.

 

Vám všem, kteří jste s námi již spolupracovali nebo se chystáte nás oslovit, přeji hodně štěstí v profesním i soukromém životě. To samé přeji i náhodným návštěvníkům našich stránek.


Jan Opatrný
zakladatel společnosti
Intermont, Opatrný, s.r.o.
AKTUALITY

20.12.19

Vánoční večírek IOG – 29. 11. 2019


20.12.19

Volejbalový turnaj IOG – 31. 8. 2019


DOKUMENTY

RYCHLÝ KONTAKT

Intermont, Opatrný, s.r.o.
Sídlo: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
IČ: 499 00 854

E-mail: intermont@intermont-opatrny.cz
Elektronická fakturace:
fakturace@intermont-opatrny.cz
Servisní pohotovost: +420 774 712 051
Copyright © 2020, Intermont, Opatrný s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořilo ACUARO s.r.o.